Våre tjenester

Ønsker å leie eget fly til gruppereise eller frakt av materiell? Vi chartrer passasjerfly, fraktfly og privatfly for myndigheter, organisasjoner og det private næringslivet.

Leie av passasjerfly

Vi formidler fly når større passasjergrupper skal reise fra en destinasjon til en annen. Dette er oftest den beste løsningen …

Leie av fraktfly

Hjelpeorganisasjoner, myndigheter og private aktører har ofte behov for å transportere materiell med fly. I noen tilfeller disponerer organisasjonen eget …

Leie av privatfly

Små passasjergrupper og forretningsreisende møter ofte liknende begrensninger som det større grupper gjør i planleggingen av flyreiser: Kommersielle flyselskap som …